|

Działalność bieżąca

Najbliższy termin otwartego spotkania dla wszystkich zainteresowanych odbędzie się w dniu 25 lutego po godzinie 17:15 w 608 DW chwili obecnej bieżąca działalność SKN Prodaj to:

 • Cykliczne spotkania członków poświęcone tematyce rynków kapitałowych,
 • Dokładna analiza części spółek polskiej giełdy,
 • Prowadzenie portfela długoterminowego (opartego głównie na spółkach z WIG20) jako alternatywy dla depozytu lub funduszu stabilnego wzrostu,
 • Prowadzenia portfela spekulacyjnego,
 • Praca nad kolejnymi publikacjami.

Natomiast wśród planów jakie zamierzamy w przyszłości realizować są m.in.:

 • Stworzenie szkoły giełdowej dla początkujących inwestorów,
 • Badania nad korelacjami polskich spółek,
 • Opracowanie strategii dywidendowej - opartej na kalendarzy dywidendowym,
 • Stworzenie „kącika” dla zainteresowanych przygotowaniem do egzaminów na maklera lub doradcę inwestycyjnego,
 • Nawiązanie współpracy międzynarodowej w celu wymiany informacji o możliwościach inwestycyjnych (Czechy, Słowacja, Austria, Węgry, Litwa, Bułgaria),
 • Organizacja konkursów i odczytów promujących inwestycje na rynkach kapitałowych.|