|

Historia

Impulsem do powstania SKN „PRODAJ” była Międzynarodowa konfernecja IVF Summer School 2010: On investment of financial resources on financial markets, na której spotkali się późniejszy członkowie (a zarazem założyciele) Koła.

"PRODAJ" powstało jednak dopiero niespełna rok po konferencji, co było zasługą rozwiniętej uczelnianej biurokracji. Koniec roku akademickiego nie sprzyjał ekspansji koła, w związku z czym skupiono raczej się na zabezpieczeniu kwestii formalnych i organizacyjnych.

Wyzwaniem okazał się dopiero następny rok akademicki (2011/2012), kiedy koło potrzebowało nie tylko nowych projektów, ale także nowych, aktywnych członków. Patrząc na to z dzisiejszej perspektywy, można śmiało powiedzieć, że wszystkie ówczesne problemy zostały rozwiązane, a przed członkami koła pojawiają się coraz to nowe zadania.

Dziś koło naukowe coraz większe projekty w których promowana jest wiedza z zakresu inwestowania na rynku kapitałowym. Są to przede wszystkim szkolenia i konferencje współorganizowane z innymi organizacajami i przedsiębiorstwami. W ramach koła naukowego członkowie nawzajem dzielą się swoją wiedzą, pomysłami oraz literaturą godną studiowania.


Powyżej: uczestnicy Międzynarodowej konfernecjo IVF Summer School 2010: On investment of financial resources on financial markets, z prawej strony przyszli założyciele SKN "PRODAJ"|