|

Cieliński Karol:

 • Cieliński Karol, Ubezpieczenia na życie - potrzeby i oczekiwania w: XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą twórczego działania, tom. 2, Olsztyn 15-16.05.2012;
 • Cieliński Karol, Bancassurance - szanse i zagrożenia w: I-szy Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83-920715-6-5;

Czarnota Dorota:
 • Czarnota Dorota, Forecasting stock proces using the Gordon Growth Modelw: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2014, Berlin 2014, ISBN 978-3-944072-31-9;
 • Czarnota Dorota, Kráľ Miloš, The explanatory ability of the Gordon Growth Model in 2009-2012 w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2013, Berlin 2013, ISBN 978-3-944072-20-3;
 • Czarnota Dorota, Polscy guru na GPW w: Prace naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2013, ISBN 83-920715-6-5;
 • Czarnota Dorota, Ryzyka systemu Target 2 dla strefy euro w: Prace naukowe nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy "Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu", Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-0-4, s. 40-43;
 • Czarnota Dorota, Kráľ Miloš, Verifikation des Gordon Modells in Bezug auf Unternehmen aus dem Aktienindex DAX in Jahren 2001-2011 w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven, Berlin 2012, ISBN 978-3-94217186-1;
 • Czarnota Dorota, Funkcjonowanie modelu Gordona na przykładzie wybranych spółek z indeksu WIG20 w: I-szy Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83-920715-6-5;

Czeczko Marcel:
 • Czeczko Marcel, The Catalyst Market as an Alternative to Individual Investors Against Low-Yielding Bank Deposites w: World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, Žilina 2013, ISBN 978-80-8154-043-1;
 • Czeczko Marcel, The utilisation of Harmonic patterns in daytrading on the forex market w: Analysis, Challenges, Perspectives / Analizy, Wyzwania Perspektywy, Žilina 2012, ISBN 978-80-89401-88-8;

Kaczmarczyk Wojciech:
 • Kaczmarczyk Wojciech, Ustawowa regulacja instytucji zgromadzenia obligatariuszyw: XV Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością"Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, Gdańsk - Kopenhaga - Malmö 2015, materiały pokonferencyjne;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Democracy in Europe – regional or transnational level? w: What Would We Change In Europe. Essays Of The EFC Academy Members, Gdańsk 2015, materiały pokonferencyjne;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Ochrona praw własności, uwarunkowania jej Skuteczności i wpływ na postępy transformacji w: Polskie Uczelnie Podążające W Kierunku Światowej Potęgi Naukowej, Słupsk 2015;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Risk in Currency Carry Trade w: Zeszyty Naukowe Nr2 Instytutu Ekonomiczno – Społecznego W Kamieńcu Wrocławskim, Wrocław 2015;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Świadomość ochrony praw konsumenta w Polsce w: Zeszyty Naukowe Nr2 Instytutu Ekonomiczno – Społecznego W Kamieńcu Wrocławskim, Wrocław 2015;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Technical analysis - An effective tool or self-fulfilling prophecy? w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2014, Berlin 2014, ISBN 978-3-944072-31-9;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Prawo podatkowe a inwestycje na rynku wtórnym papierów dłużnych w Polsce w: Ekonomia w ujęciu globalnym, regionalnym i lokalnym, Kraków 2014, ISBN 978-83-63910-25-9;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Rydzewski Rafał Atrakcyjność studentów jako klientów banków i domów maklerskich - projekt konstrukcji modelu w: Monografia nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2014, ISBN 978-83-937482-2-8;
 • Kaczmarczyk Wojciech, ETF (exchange-traded fund) - alternatywa dla lokat i tradycyjnych funduszy inwestycyjnych w: Monografia nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2014, ISBN 978-83-937482-2-8;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Risk on Polish bond market "Catalyst" w: Збірник матеріалів VIII Міжнародної конференції студентів і молодих вчених "Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави", Zaporoże 2014 - materiały pokonferencyjne, nierecenzowane;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Martyniak Marta, Prawo rolne w: Gospodarka nieruchomościami - aspekty ekonomiczne i prawne, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7867-064-3;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Bonds valuation in the view of Polish tax law w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2013, Berlin 2013, ISBN 978-3-944072-20-3;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Internationalization of Capital Markets on the Example of the New York, London, Toyko and Hong Kong Exchanges w: World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, Žilina 2013, ISBN 978-80-8154-043-1;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Inwestycje – parkiet główny czy NewConnect? w: Prace naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-1-1;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Analiza wybranych spółek, które przeniosły się z NewConnect na parkiet główny w: Prace naukowe nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy "Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu", Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-0-4, s. 51-55;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Marta Martyniak, Przyszłość energetyki jądrowej w Polsce w: Prace naukowe nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy "Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu", Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-0-4, s. 204-207;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Anomalies found on the capital markets w: Analysis, Challenges, Perspectives / Analizy, Wyzwania Perspektywy, Žilina 2012, ISBN 978-80-89401-88-8;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Rydzewski Rafał, Analiza współczynników korelacji ideksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i najważniejszych walut w: XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą twórczego działania, tom. 2, Olsztyn 15-16.05.2012;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Spółki sektora ekologicznych energii - szansa czy zagrożenie dla inwestora? w: I-szy Studencki Kongres Nauk Ekonomicznych i Społecznych "Strategia-Taktyka-Ekonomia-Rozwój", Wrocław-Karpacz 13-15.01.2012, ISBN 83-920715-6-5;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Behavioral Finance in FOREX w: International Visegrad Winter School. Profitable business on the FOREX markets to be used in the entrepreneurial sphere in the V4. Articles of the participants of the workshop co-financed by the International Visegrad Fund, Szczyrk, 14-18 December 2010, strony 29-38;

Magiera Klaudia:
 • Magiera Klaudia, Wpływ fluktuacji kursu franka szwajcarskiego na gospodarstwa domowe w Polsce w: Prace naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-1-1;
 • Magiera Klaudia, Pychyński Mateusz, Inwestycja w mieszkania pod wynajem, jako alternatywa tradycyjnych sposobów alokacji kapitału w: Prace naukowe nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy "Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu", Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-0-4, s. 123-126;

Martyniak Marta:
 • Marta Martyniak, Wirtualizacja usług na rynku nieruchomości w: Marketing i Rynek, Warszawa 2015;
 • Marta Martyniak, Alternatywna forma inwestowania na rynku nieruchomości - condohotel w: Polscy Doktorzy i Doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej, Słupsk 2015;
 • Marta Martyniak, Strona internetowa jako narzędzie sprzedaży i promocji oferty na rynku nieruchomości w: Polscy Doktorzy i Doktoranci w rozwoju światowej myśli naukowej, Słupsk 2015;
 • Marta Martyniak, The beginning of home staging in Europe w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2014, Berlin 2014, ISBN 978-3-944072-31-9;
 • Marta Martyniak, Generacje pracowników na rynku pracy w: Monografia nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2014, ISBN 978-83-937482-2-8;
 • Martyniak Marta, Сравнительный анализ цен на недвижимость в Польше w: Збірник матеріалів VIII Міжнародної конференції студентів і молодих вчених "Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави", Zaporoże 2014 - materiały pokonferencyjne, nierecenzowane;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Martyniak Marta, Prawo rolne w: Gospodarka nieruchomościami - aspekty ekonomiczne i prawne, Szczecin 2013, ISBN 978-83-7867-064-3;
 • Martyniak Marta, Techniki sprzedaży na rynku nieruchomości w: Prace naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-1-1;

Miniailo Oleksii:
 • Miniailo Oleksii, Проблеми та перспективи розвитку альтернативної енергетики в Польщі w: Monografia nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2014, ISBN 978-83-937482-2-8;
 • Miniailo Oleksii, Development of nuclear energetics in Poland w: Збірник матеріалів VIII Міжнародної конференції студентів і молодих вчених "Управління соціально-економічним розвитком регіонів та держави", Zaporoże 2014 - materiały pokonferencyjne, nierecenzowane;
 • Miniailo Oleksii, Problems of Electricity Pricing in Terms of Implementation of „Green Tariffs” on Alternative power in Ukraine w: World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, Žilina 2013, ISBN 978-80-8154-043-1;
 • Miniailo Oleksii, Wyniki i problemy systemu bankowego na Ukrainie w: Prace naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-1-1;

Rydzewski Rafał:
 • Rydzewski Rafał, Wpływ upublicznianych informacji marketingowych na wycenę rynkową spółek produkujących gry komputerowew: XV Konferencja Naukowa z cyklu Zarządzanie Wartością"Ekonomiczno-prawne aspekty zarządzania wartością w przedsiębiorstwach i instytucjach finansowych, Gdańsk - Kopenhaga - Malmö 2015, materiały pokonferencyjne;
 • Rydzewski Rafał, What Would I Change in Poland? w: What Would We Change In Europe. Essays Of The EFC Academy Members, Gdańsk 2015, materiały pokonferencyjne;
 • Rydzewski Rafał, Wpływ informacji na temat fazy produkcji oraz sprzedaży spółek branży gier komputerowych na ich kurs giełdowy w: Polscy Doktorzy i Doktoranci w Rozwoju Światowej Myśli Naukowej, Słupsk 2015;
 • Rydzewski Rafał, Ryzyko polskich spółek branży gier komputerowych – analiza wskaźników zmienności i wrażliwości w: Polskie Uczelnie Podążające w Kierunku Światowej Potęgi Naukowej, Słupsk 2015;
 • Rydzewski Rafał, Motywacja, Cele Oraz Nawyki Studentów Kierunku Finanse i Rachunkowość w: Zeszyty Naukowe Nr2 Instytutu Ekonomiczno – Społecznego W Kamieńcu Wrocławskim, Wrocław 2015;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Rydzewski Rafał, Atrakcyjność studentów jako klientów banków i domów maklerskich - projekt konstrukcji modelu w: Monografia nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2014, ISBN 978-83-937482-2-8;
 • Rydzewski, Rafał, Sezonowość na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w: Finansowanie działalności przedsiębiorstw a społeczna odpowiedzialność biznesu, Kraków 2014;
 • Rydzewski Rafał, Pomiar efektywności inwestycji: sposoby obliczania stóp zwrotu w: Monografia nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2014, ISBN 978-83-937482-2-8;
 • Rydzewski Rafał, Mean variance optimal portfolio choice with the use of safety first criterion w: Challenges, Research and Perspectives / Herausforderungen, Forschung und Perspektiven 2013, Berlin 2013, ISBN 978-3-944072-20-3;
 • Rydzewski Rafał, Similarity of Production and Consumer Expenditure Structures of Visengrad Group Countries and Euro Area w: World Financial Markets in Time of Euro Debt Crisis, Žilina 2013, ISBN 978-80-8154-043-1;
 • Fudali Ewelina, Rydzewski Rafał, Hierarchia potrzeb Maslowa w konstrukcji portfela inwestycji inwestora indywidualnego w: Prace naukowe nr 2 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s Oleśnicy „STER II, Strategia – Taktyka, Ekonomia – Rozwój”, Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-1-1;
 • Rydzewski Rafał, Niekierunkowe strategie opcyjne stelażu, strangle oraz spreadu motyla na przykładzie opcji na indeks WIG20 w: Prace naukowe nr 1 Instytutu Ekonomiczno-Przyrodniczego MarGo z/s w Oleśnicy "Ekonomia społeczna szansą na rozwój gospodarczy w dobie kryzysu", Karpacz 2013, ISBN 978-83-937482-0-4, s. 132-135;
 • Rydzewski Rafał, Security market line as a decision-making tool for stock market investment w: Analysis, Challenges, Perspectives / Analizy, Wyzwania Perspektywy, Žilina 2012, ISBN 978-80-89401-88-8;
 • Kaczmarczyk Wojciech, Rydzewski Rafał, Analiza współczynników korelacji ideksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie i najważniejszych walut w: XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą twórczego działania, tom. 2, Olsztyn 15-16.05.2012;

Szelka Sebastian:
 • Szelka Sebastian, The use of trend indicators and oscillators in order to reduce the risk of the transaction w: International Visegrad Winter School. Profitable business on the FOREX markets to be used in the entrepreneurial sphere in the V4. Articles of the participants of the workshop co-financed by the International Visegrad Fund, Szczyrk, 14-18 December 2010, strony 40-48;

Szepe Rinat:

Zemła Michał:
 • Zemła Michał, Restrukturyzacja grupy kapitałowej PKP w: XLI Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych "Koła Naukowe szkołą twórczego działania, tom. 2, Olsztyn 15-16.05.2012;

Zyśk Katarzyna:|