|

REKRUTACJA 2016


Zapraszamy wszystkich zainteresowanych inwestycjami i chcącymi pogłębić swoją wiedzę z zakresu rynków finansowych do uczestnictwa w naszym kole naukowym.

W swojej działalności i w ramach spotkań staramy się wyjść poza ramy uniwersytetu i rozwijać wątki zarówno dotyczące bieżącej sytuacji na rynku jak i szerszych problemów.Nie organizujemy kolejnych wykładów, spotykamy się w luźnej i przyjacielskiej atmosferze. Cele koła są zbieżne z celami jego członków.

Jeśli masz pomysły i chęć działania, dołącz do nas - napisz na skn.prodaj@gmail.com bądź przyjdź na jedno z ogłaszanych na profilu FB spotkanie (koniecznie polub nasz profil).|